اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
و انت امر سمیعا مطیعا یا رحمن یا مالک یوم الدین بحرمة الغالب علیکم
انجام
تغفر لی ذنوبی و تقضی حاجتی و تنصرنی علی الاعدای و تفتح لی ابواب [...] و تفرج لما من کل هم و غم به رحمتک یا ارحم الراحمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله
مؤلف
مجهول