اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
حضرت حق سبحانه و تعالی فرمود که یا آدم هر که از فرزندان توانیدی را ملامت کنید چهار چیز او را کرامت کنم
انجام
بکل کتاب انزله الله عزوجل علی الانبیاء و المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین
مؤلف
مجهول