اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
صوب الغمامه فی ارسال طرف العامامه
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
رساله ای در بیان گذاردن بخش انتهایی عمامه بر روی شانه اقتداء به پیامبر و به قول مؤلف این رساله این بخش از عمامه را در عربی (عذبه) میگویند ، نام این رساله بر اساس منابع یاد شد و در نسخه موریتانی این نام در اثر دیده نمیشود
مؤلف
محمد بن محمد بن أبی بکر المقدسي، کمال الدین ابن أبی شریف