اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
الصلوات الطیبات المبارکات العلیة المتضمنة لمناقب صفوة الله
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
الصلوات الطیبات المبارکات العلیة المتضمنة لمناقب صفوة الله
الصلوات الطیبات المبارکات العلیة المتضمنة لمناقب صفوة الله : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الصلوات الطیبات المبارکات العلیة المتضمنة لمناقب صفوة الله
تعداد صفحات
13 کامل
مجلد
شماره ی 2 در YEM-000-0792
محل نگهداری
  • یمن
  • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
  • 28 مرداد 1239 هجری شمسی
  • 2 صفر 1277 الهجریة القمریة
  • August 19, 1860
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الصلوات الطیبات المبارکات العلیة المتضمنة لمناقب صفوة الله
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول