اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
نجاة الذاکرین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
  • 720 هجری شمسی
  • 742 الهجریة القمریة
  • 1341 A.D.
مؤلف
ابوبکر بن محمد بن حسین مزبدی سیلانی