اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
فتاوای منقاري زاده
زبان
ترکی
موضوع اصلی
توضیحات
این کتاب شامل فتاوای « یحیی بن عمر علائی رومی مشهور به منقاری زاده (-1088ق) » می باشد.
مؤلف
محمد عطاء الله