اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ما لا بد منه للاریب من المشهور و الغریب علی تاریخ وصاف
زبان
ترکی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
تجزیة الأمصار و تزجیة الأعصار شرح
عنوان اصلی
تجزیة الأمصار و تزجیة الأعصار
زبان
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)

مؤلف
عبدالله بن فضل الله بن عبدالله الشيرازي اليزدي، وصاف الحضرة
توضیحات
این کتاب فرهنگ مفصل تاریخ وصاف و شرح آن است.
مؤلف
أحمد النیلي