اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
مؤلف
عیسی النجاتي الرومي
دیوان
دیوان : مؤلف عیسی النجاتي الرومي
کاتب بک بن إبراهیم النخجواني
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
118 کامل
مجلد
IRN-003-0308
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 7 مرداد 958 هجری شمسی
  • 25 جمادى الاولى 987 الهجریة القمریة
  • July 29, 1579
کاتب
بک بن إبراهیم النخجواني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
ترکی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبانهای ترکی
مؤلف
عیسی النجاتي الرومي