اطلاعات کتاب

خمس الدن المعتصرة من کل فن
خمس الدن المعتصرة من کل فن : مؤلف محمد بن أحمد بن جارالله الصعدي الیمني، مِشحَم الکبیر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
خمس الدن المعتصرة من کل فن
تعداد صفحات
9 کامل
مجلد
شماره ی 5 در YEM-000-0646
محل نگهداری
  • یمن
  • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
  • فروردین 1152 هجری شمسی
  • محرم 1187 الهجریة القمریة
  • March, 1773
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
خمس الدن المعتصرة من کل فن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • ادبیات عربی
  • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
  • نثر
مؤلف
محمد بن أحمد بن جارالله الصعدي الیمني، مِشحَم الکبیر