اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح حساب الخطائین
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
رساله در شرح حساب الخطائین
شرح حساب الخطائین : مؤلف مجهول
کاتب علی بن أحمد الموسوي
عنوان روی نسخه
رساله در شرح حساب الخطائین
تعداد صفحات
13 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-003-0303
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 1237 هجری شمسی
  • 1275 الهجریة القمریة
  • 1858
کاتب
علی بن أحمد الموسوي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح حساب الخطائین
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • علوم
  • رياضيات - كامپيوتر - آمار
مؤلف
مجهول