اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
پرسش و پاسخ از حکم صلوات بر غیر پیامبر است
پاسخ
محمد بن القاسم بن محمد بن إسماعیل الحوثي، المهدي لدین الله
پاسخ
یحیی بن الحسن
رسالة
رسالة : پاسخ محمد بن القاسم بن محمد بن إسماعیل الحوثي، المهدي لدین الله پاسخ یحیی بن الحسن
کاتب محمد بن ابراهیم حوریة المؤیدی
عنوان روی نسخه
رسالة
تعداد صفحات
32 کامل
مجلد
شماره ی 3 در YEM-000-0188
محل نگهداری
  • یمن
  • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
  • 20 دی 1280 هجری شمسی
  • 1 شوال 1319 الهجریة القمریة
  • January 10, 1902
کاتب
محمد بن ابراهیم حوریة المؤیدی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
توضیحات کتاب
پرسش و پاسخ از حکم صلوات بر غیر پیامبر است
پاسخ
محمد بن القاسم بن محمد بن إسماعیل الحوثي، المهدي لدین الله
پاسخ
یحیی بن الحسن