اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ترجمه از کتاب جهان نما
زبان
پارسی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
جهان نما ترجمه
عنوان اصلی
جهان نما
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک

مؤلف
مصطفی بن عبدالله بن محمد القسطنطیني الرومي، حاجي خلیفة کاتب چلبي
مترجم
محمد عارف
ترجمه از کتاب جهان نمای حاجی مصطفی خلیفه الارضرومی الملقب بکاتب چلبی
ترجمه از کتاب جهان نما : مترجم محمد عارف
کاتب محمدقلي النوري
عنوان روی نسخه
ترجمه از کتاب جهان نمای حاجی مصطفی خلیفه الارضرومی الملقب بکاتب چلبی
تعداد صفحات
38 کامل
مجلد
USA-001-0267
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
تاریخ کتابت
 • آبان 1263 هجری شمسی
 • صفر 1302 الهجریة القمریة
 • November 1884
کاتب
محمدقلي النوري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه از کتاب جهان نما
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک
مترجم
محمد عارف