اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
أقسام الاستعارة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
أقسام الاستعارة
أقسام الاستعارة : مؤلف مجهول
کاتب فخرالدین بن أحمد الرودباري
عنوان روی نسخه
أقسام الاستعارة
تعداد صفحات
9 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0243
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • دی 1206 هجری شمسی
  • رجب 1243 الهجریة القمریة
  • January 1828
کاتب
فخرالدین بن أحمد الرودباري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أقسام الاستعارة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
مجهول