اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
منتخب تحفة الصلوات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
تحفة الصلوات تلخیص
عنوان اصلی
تحفة الصلوات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)

مؤلف
الحسین بن علي البیهقي السبزواري، کمال الدین الواعظ الکاشفي
مؤلف
الحسین بن علي البیهقي السبزواري، کمال الدین الواعظ الکاشفي
منتخب تحفة الصلوات
منتخب تحفة الصلوات : مؤلف الحسین بن علي البیهقي السبزواري، کمال الدین الواعظ الکاشفي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
منتخب تحفة الصلوات
تعداد صفحات
96 کامل
مجلد
شماره ی 2 در USA-001-0235
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
تاریخ کتابت
 • 22 شهریور 1091 هجری شمسی
 • 12 شعبان 1124 الهجریة القمریة
 • September 13, 1712
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
منتخب تحفة الصلوات
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
الحسین بن علي البیهقي السبزواري، کمال الدین الواعظ الکاشفي