اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کفایة الطالب في مناقب علی بن أبي طالب
عنوان فرعی کتاب
سرور المؤمنین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
أحمد بن محمد الحسیني الأردکاني الیزدي
کفایة الطالب في مناقب علی بن أبي طالب
کفایة الطالب في مناقب علی بن أبي طالب : مؤلف أحمد بن محمد الحسیني الأردکاني الیزدي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کفایة الطالب في مناقب علی بن أبي طالب
تعداد صفحات
298 کامل
مجلد
USA-001-0209
محل نگهداری
  • آمریکا
  • UCLA
تاریخ کتابت
  • 9 دی 1230 هجری شمسی
  • 7 ربيع الاول 1268 الهجریة القمریة
  • December 30, 1851
توضیحات نسخه
مکتوبات دیگری نیز در آغاز و پایان دیده می شود.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کفایة الطالب في مناقب علی بن أبي طالب
عنوان فرعی
سرور المؤمنین
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • سرگذشتنامه ها
  • چهارده معصوم
مؤلف
أحمد بن محمد الحسیني الأردکاني الیزدي