اطلاعات کتاب

حدیث قدسی
حدیث قدسی : مؤلف علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، الإمام أمیرالمؤمنین
کاتب محمدحسن بن فضل الله
عنوان روی نسخه
حدیث قدسی
تعداد صفحات
94 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0358
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1236 هجری شمسی
 • 1274 الهجریة القمریة
 • 1857
کاتب
محمدحسن بن فضل الله

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حدیث قدسی
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • اربعینات
مؤلف
علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، الإمام أمیرالمؤمنین
حدیث قدسی
حدیث قدسی : مؤلف علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، الإمام أمیرالمؤمنین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حدیث قدسی
تعداد صفحات
10 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-003-0634
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • بهمن 1257 هجری شمسی
 • صفر 1296 الهجریة القمریة
 • January 1879
توضیحات نسخه
همراه با ترجمه فارسی
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حدیث قدسی
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • اربعینات
مؤلف
علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، الإمام أمیرالمؤمنین