اطلاعات کتاب

کتاب های مرتبط

منتخب تحفة العالم
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • تاریخ شهرها و روستاها
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منتخب تحفة العالم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • تاریخ شهرها و روستاها
بر اساس کتاب
تحفة العالم گزینش

مؤلف
مجهول
تحفة العالم
تحفة العالم : مؤلف عبداللطیف بن أبي طالب بن نورالدین نعمة الله الموسوي الجزائري التستري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تحفة العالم
تعداد صفحات
542 کامل
مجلد
USA-001-0128
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
تاریخ کتابت
 • 13 اردیبهشت 1212 هجری شمسی
 • 14 ذو الحجة 1248 الهجریة القمریة
 • May 3, 1833
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة العالم
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • تاریخ شهرها و روستاها
مؤلف
عبداللطیف بن أبي طالب بن نورالدین نعمة الله الموسوي الجزائري التستري