اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله عملیه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
رساله عملیه
رساله عملیه : مؤلف مجهول
کاتب عباس بن محمدرضي الشهمیرزادي، فیروز
عنوان روی نسخه
رساله عملیه
تعداد صفحات
87 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0235
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 22 آبان 1214 هجری شمسی
  • 23 رجب 1251 الهجریة القمریة
  • November 13, 1835
کاتب
عباس بن محمدرضي الشهمیرزادي، فیروز

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رساله عملیه
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول