اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي بن محمد المشغري العاملي، الحر
الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة
الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة : مؤلف محمد بن الحسن بن علي بن محمد المشغري العاملي، الحر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة
تعداد صفحات
271 کامل
مجلد
IRQ-001-2286
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
توضیحات نسخه
در 1269 وقف شده است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مذاهب کلامی
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي بن محمد المشغري العاملي، الحر