اطلاعات کتاب

مقتل الحسین
مقتل الحسین : مؤلف لوط بن یحیی بن سعید الأزدي، أبومخنف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مقتل الحسین
تعداد صفحات
137 کامل
مجلد
IRN-003-0550
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مقتل الحسین
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
مؤلف
لوط بن یحیی بن سعید الأزدي، أبومخنف
مقتل الحسین
مقتل الحسین : مؤلف لوط بن یحیی بن سعید الأزدي، أبومخنف
کاتب محمد بن عبدالمحسن
عنوان روی نسخه
مقتل الحسین
تعداد صفحات
136 کامل
مجلد
IRN-007-0027
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه قهستاني - قائن
تاریخ کتابت
 • 25 مرداد 1248 هجری شمسی
 • 9 جمادى الاولى 1286 الهجریة القمریة
 • August 16, 1869
کاتب
محمد بن عبدالمحسن

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مقتل الحسین
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
مؤلف
لوط بن یحیی بن سعید الأزدي، أبومخنف
مقتل الحسین
مقتل الحسین : مؤلف لوط بن یحیی بن سعید الأزدي، أبومخنف
کاتب جاسم بن محمدرضا بن قاسم بن محمدرضا الغراوي النجفي
عنوان روی نسخه
مقتل الحسین
تعداد صفحات
155 کامل
مجلد
IRQ-001-2260
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
جاسم بن محمدرضا بن قاسم بن محمدرضا الغراوي النجفي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مقتل الحسین
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
مؤلف
لوط بن یحیی بن سعید الأزدي، أبومخنف
مقتل الحسین
مقتل الحسین : مؤلف لوط بن یحیی بن سعید الأزدي، أبومخنف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مقتل الحسین
تعداد صفحات
208 ناقص
مجلد
IRN-025-0594
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مقتل الحسین
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
مؤلف
لوط بن یحیی بن سعید الأزدي، أبومخنف