اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
الأدعیة و الزیارات
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
الأدعیة و الزیارات
الأدعیة و الزیارات : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الأدعیة و الزیارات
تعداد صفحات
315 ناقص
مجلد
IRQ-001-2183
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الأدعیة و الزیارات
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول