اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
تذکرة فی النحو
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تذکرة فی النحو
تذکرة فی النحو : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب محمد بن الحسین المظفري
عنوان روی نسخه
تذکرة فی النحو
تعداد صفحات
670 کامل
مجلد
IRQ-001-2046
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
  • 20 شهریور 1244 هجری شمسی
  • 20 ربيع الثاني 1282 الهجریة القمریة
  • September 11, 1865
کاتب
محمد بن الحسین المظفري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تذکرة فی النحو
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني