اطلاعات کتاب

صنعة الطلسمات
صنعة الطلسمات : مؤلف جابر بن حیان الکوفي الخراساني، أبوموسی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
صنعة الطلسمات
تعداد صفحات
73 ناقص
مجلد
IRQ-001-1576
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صنعة الطلسمات
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
جابر بن حیان الکوفي الخراساني، أبوموسی