اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
رسالة في التجوید
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب حسین بن أحمد بن محمود بن جمعة الصیمري الجزایري
عنوان روی نسخه
رسالة في التجوید
تعداد صفحات
4 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-003-0148
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 27 فروردین 1067 هجری شمسی
  • 14 جمادى الثانية 1099 الهجریة القمریة
  • April 15, 1688
کاتب
حسین بن أحمد بن محمود بن جمعة الصیمري الجزایري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول