اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح تصریف الزنجاني
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
شرح التصریف الزنجاني
شرح تصریف الزنجاني : مؤلف مجهول
کاتب عبدالرحیم بن بدرالدین الکوفیني
عنوان روی نسخه
شرح التصریف الزنجاني
تعداد صفحات
31 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0148
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1217 هجری شمسی
 • 1254 الهجریة القمریة
 • 1838
کاتب
عبدالرحیم بن بدرالدین الکوفیني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح تصریف الزنجاني
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
شرح تصریف الزنجانی
شرح تصریف الزنجاني : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح تصریف الزنجانی
تعداد صفحات
197 ناقص
مجلد
IRN-018-0494
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح تصریف الزنجاني
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول