اطلاعات کتاب

مصباح
مصباح : مؤلف إبراهیم بن علي بن الحسن بن محمد الحارثي العاملي الکفعمي، تقي الدین مترجم مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مصباح
تعداد صفحات
95 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRQ-001-1355
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مصباح
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
إبراهیم بن علي بن الحسن بن محمد الحارثي العاملي الکفعمي، تقي الدین
مترجم
مجهول