اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
لمعه مودی در نکاح دوام و متعه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
مؤلف
مجهول
لمعه مودي در نکاح دوام و متعه
لمعه مودی در نکاح دوام و متعه : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
لمعه مودي در نکاح دوام و متعه
تعداد صفحات
46 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0115
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
+ مکتوبات. تاریخ 1384 هجری در صفحه دوم دیده می شود.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
لمعه مودی در نکاح دوام و متعه
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
توضیحات کتاب
مؤلف
مجهول