اطلاعات کتاب

تاریخ عتبی أو شرح یمیني
ترجمه تاریخ یمینی : مؤلف ناصح بن ظفر بن سعد گلپایگاني، أبوالشرف المنشي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تاریخ عتبی أو شرح یمیني
تعداد صفحات
363 کامل
مجلد
IRN-003-0110
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه تاریخ یمینی
عنوان فرعی
شرح یمینی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتنامه های جمعی (آثار اختصاصی، همچون شاهان و فرمانروایان، وزرا، رجال و خاندانهای مهم)
مؤلف
ناصح بن ظفر بن سعد گلپایگاني، أبوالشرف المنشي
تاریخ یمینی
ترجمه تاریخ یمینی : مؤلف ناصح بن ظفر بن سعد گلپایگاني، أبوالشرف المنشي
کاتب حسن عبدالمجید الحسیني الإصفهاني
عنوان روی نسخه
تاریخ یمینی
تعداد صفحات
411 کامل
مجلد
IRN-008-0047
محل نگهداری
 • ایران
 • دهخدا
تاریخ کتابت
 • 21 خرداد 1228 هجری شمسی
 • 21 رجب 1265 الهجریة القمریة
 • June 11, 1849
کاتب
حسن عبدالمجید الحسیني الإصفهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه تاریخ یمینی
عنوان فرعی
شرح یمینی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتنامه های جمعی (آثار اختصاصی، همچون شاهان و فرمانروایان، وزرا، رجال و خاندانهای مهم)
مؤلف
ناصح بن ظفر بن سعد گلپایگاني، أبوالشرف المنشي