اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح ألفیة الشهید الأول
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
مؤلف
مجهول
شرح ألفیة للشهید الأول
شرح ألفیة الشهید الأول : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح ألفیة للشهید الأول
تعداد صفحات
317 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0098
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
در برگ نخست نوشته شده است: " شاید از پدر شیخ بهائی باشد."
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح ألفیة الشهید الأول
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
توضیحات کتاب
مؤلف
مجهول