اطلاعات کتاب

جامع محمدی
جامع محمدی : مؤلف محمدجعفر بن سیف الدین الأسترآبادي الطهراني، شریعتمدار
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جامع محمدی
تعداد صفحات
237 کامل
مجلد
IRQ-001-0916
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع محمدی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مذاهب کلامی
مؤلف
محمدجعفر بن سیف الدین الأسترآبادي الطهراني، شریعتمدار