اطلاعات کتاب

الشرح الکبیر علی مقامات الحریري
الشرح الکبیر علی مقامات الحریري : مؤلف أحمد بن عبدالمؤمن بن عیسی بن موسی القیس الشریستي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الشرح الکبیر علی مقامات الحریري
تعداد صفحات
327 کامل
مجلد
IRN-003-0089
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الشرح الکبیر علی مقامات الحریري
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • ادبیات عربی
  • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
  • نثر
مؤلف
أحمد بن عبدالمؤمن بن عیسی بن موسی القیس الشریستي