اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح نصاب الصبیان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
موضوع فرعی
بر اساس کتاب
نصاب الصبیان شرح
عنوان اصلی
نصاب الصبیان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
بر اساس کتاب
نصاب الصبیان شرح

مؤلف
مسعود / محمد بن أبي بکر بن الحسین بن جعفر الفراهي السجزي، أبونصر بدرالدین
مؤلف
علي بن عمر بن علي النجار الهراتي
شرح نصاب الصبیان
شرح نصاب الصبیان : مؤلف علي بن عمر بن علي النجار الهراتي
کاتب محمد بن إبراهیم
عنوان روی نسخه
شرح نصاب الصبیان
تعداد صفحات
37 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-003-0081
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 15 اسفند 1226 هجری شمسی
 • 30 ربيع الاول 1264 الهجریة القمریة
 • March 5, 1848
کاتب
محمد بن إبراهیم

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح نصاب الصبیان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
مؤلف
علي بن عمر بن علي النجار الهراتي