اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
دستور تقویم نگاری
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
دستور تقویم نگاری
دستور تقویم نگاری : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دستور تقویم نگاری
تعداد صفحات
9 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0081
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 1259 هجری شمسی
  • 1298 الهجریة القمریة
  • 1880
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دستور تقویم نگاری
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • علوم
  • فيزيك
مؤلف
مجهول