اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح آداب البحث و المناظرة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
شرح آداب البحث و المناظرة
شرح آداب البحث و المناظرة : مؤلف مجهول
کاتب أحمد [...]
عنوان روی نسخه
شرح آداب البحث و المناظرة
تعداد صفحات
16 کامل
مجلد
شماره ی 7 در IRN-003-0079
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
أحمد [...]

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح آداب البحث و المناظرة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • منطق
  • موضوعات خاص
مؤلف
مجهول