اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
حرکة الشمرت و الزگرت في النجف الأشرف
زبان
هندی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
 • 11 شهریور 1371 هجری شمسی
 • 5 ربيع الاول 1413 الهجریة القمریة
 • سبتمبر 2, 1992 A.D.
مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
حرکة الشمرت و الزگرت في النجف الأشرف
حرکة الشمرت و الزگرت في النجف الأشرف : مؤلف کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
کاتب پدید آورنده کتاب
عنوان روی نسخه
حرکة الشمرت و الزگرت في النجف الأشرف
تعداد صفحات
92 کامل
مجلد
IRQ-001-0740
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 1371 هجری شمسی
 • 1413 الهجریة القمریة
 • 1992
کاتب
پدید آورنده کتاب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حرکة الشمرت و الزگرت في النجف الأشرف
زبان نگارش
هندی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • عراق (آشور- بابل- بین النهرین)
تاریخ نگارش
11 شهریور 1371 هجری شمسی
مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد