اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
المقصد الأسنی في شرح أسماء الله الحسنی
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
عبدالعزیز الدریني
المقصد الأسنی في شرح أسماء الله الحسنی
المقصد الأسنی في شرح أسماء الله الحسنی : مؤلف عبدالعزیز الدریني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
المقصد الأسنی في شرح أسماء الله الحسنی
تعداد صفحات
56 کامل
مجلد
شماره ی 4 در IRN-003-0079
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المقصد الأسنی في شرح أسماء الله الحسنی
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
عبدالعزیز الدریني