اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
عرائس البیان في حقائق القرآن
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
روزبهان بن أبي نصر البقلي الشیرازي، أبومحمد
عرائس البیان في حقائق القرآن
عرائس البیان في حقائق القرآن : مؤلف روزبهان بن أبي نصر البقلي الشیرازي، أبومحمد
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
عرائس البیان في حقائق القرآن
تعداد صفحات
94 کامل
مجلد
IRN-003-0077
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
در پایان، تاریخ ذوالحجه 1140 به چشم می خورد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
عرائس البیان في حقائق القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • متون تفاسیر
مؤلف
روزبهان بن أبي نصر البقلي الشیرازي، أبومحمد