اطلاعات کتاب

النجف الأشرف، رجال و أفکار و مواقف
النجف الأشرف، رجال و أفکار و مواقف : مؤلف کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
کاتب پدید آورنده کتاب
عنوان روی نسخه
النجف الأشرف، رجال و أفکار و مواقف
تعداد صفحات
174 کامل
مجلد
IRQ-001-0659
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 26 فروردین 1370 هجری شمسی
 • 1 شوال 1411 الهجریة القمریة
 • April 15, 1991
کاتب
پدید آورنده کتاب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
النجف الأشرف، رجال و أفکار و مواقف
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • تاریخ شهرها و روستاها
مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
النجف الأشرف، رجال و أفکار و مواقف
النجف الأشرف، رجال و أفکار و مواقف : مؤلف کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
کاتب پدید آورنده کتاب
عنوان روی نسخه
النجف الأشرف، رجال و أفکار و مواقف
تعداد صفحات
139 کامل
مجلد
IRQ-001-0660
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 4 دی 1368 هجری شمسی
 • 27 جمادى الاولى 1410 الهجریة القمریة
 • December 25, 1989
کاتب
پدید آورنده کتاب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
النجف الأشرف، رجال و أفکار و مواقف
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • تاریخ شهرها و روستاها
مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد