اطلاعات کتاب

رباعیات
رباعیات : مؤلف باباطاهر الهمداني، العریان
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رباعیات
تعداد صفحات
5 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-003-0069
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1207 هجری شمسی
 • 1244 الهجریة القمریة
 • 1828
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رباعیات
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
باباطاهر الهمداني، العریان