اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
جواب مسائل عبدالخالق الیزدی
عنوان فرعی کتاب
نامه
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
جواب مسائل عبدالخالق الیزدی
جواب مسائل عبدالخالق الیزدی : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب محمد علی بن زین العابدین الرفسنجانی
عنوان روی نسخه
جواب مسائل عبدالخالق الیزدی
تعداد صفحات
12 کامل
مجلد
شماره ی 6 در IRN-020-0294
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
  • 9 تیر 1226 هجری شمسی
  • 17 رجب 1263 الهجریة القمریة
  • June 30, 1847 A.D.
کاتب
محمد علی بن زین العابدین الرفسنجانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواب مسائل عبدالخالق الیزدی
عنوان فرعی
نامه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مباحث خاص (موضوعات متفرقه)
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني