اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شش فصل
عنوان فرعی کتاب
رفع شبهات اهل کربلا | رساله در جواب شبهات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
 • 21 خرداد 1226 هجری شمسی
 • 27 جمادى الثانية 1263 الهجریة القمریة
 • June 11, 1847 A.D.
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
شش فصل
شش فصل : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شش فصل
تعداد صفحات
42 کامل
مجلد
شماره ی 5 در IRN-020-0294
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 8 تیر 1226 هجری شمسی
 • 16 رجب 1263 الهجریة القمریة
 • June 29, 1847 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شش فصل
عنوان فرعی
رفع شبهات اهل کربلا | رساله در جواب شبهات
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (امامت)
تاریخ نگارش
21 خرداد 1226 هجری شمسی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني