اطلاعات کتاب

شرح مختصر المعاني
شرح مختصر المعاني : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح مختصر المعاني
تعداد صفحات
349 کامل
مجلد
IRQ-001-0519
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح مختصر المعاني
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • ادبیات عربی
  • تاریخ ادبی و نقد
  • نقد ادبی
  • جنبه های خاص
  • فصاحت و بلاغت (آثار کلی)
مؤلف
مجهول