اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
حاشیة إلهیات التجرید
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
حاشیة إلهیات التجرید
حاشیة إلهیات التجرید : مؤلف مجهول
کاتب صالح بن خلیفه مراد سلیمان دارابی
عنوان روی نسخه
حاشیة إلهیات التجرید
تعداد صفحات
210 کامل
مجلد
IRQ-001-0516
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
  • مرداد 976 هجری شمسی
  • محرم 1006 الهجریة القمریة
  • August 1597
کاتب
صالح بن خلیفه مراد سلیمان دارابی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة إلهیات التجرید
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مذاهب کلامی
مؤلف
مجهول