اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
جواب مسائل محمد بن أبي الفتوح المشهدي
زبان
عربی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
 • 1190 هجری شمسی
 • 1227 الهجریة القمریة
 • 1812 A.D.
پاسخ
أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
پرسش
محمد بن أبي الفتوح المشهدي
رسالة
جواب مسائل محمد بن أبي الفتوح المشهدي : پاسخ أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني پرسش محمد بن أبي الفتوح المشهدي
کاتب محمد کاظم بن علی نقی السمنانی
عنوان روی نسخه
رسالة
تعداد صفحات
35 کامل
مجلد
شماره ی 13 در IRN-020-0326
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 21 اردیبهشت 1191 هجری شمسی
 • 29 ربيع الثاني 1227 الهجریة القمریة
 • May 11, 1812 A.D.
کاتب
محمد کاظم بن علی نقی السمنانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواب مسائل محمد بن أبي الفتوح المشهدي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (موضوعات متفرقه)
تاریخ نگارش
1190 هجری شمسی
پاسخ
أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
پرسش
محمد بن أبي الفتوح المشهدي