اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
کتاب مجموعه ای از آثار متفرقه با موضوعات پزشکی، فرهنگ لغت،پیشگویی و دعا است
آغاز
توله شهد کوفته و پخته هم ادویه را در شهد بیامیزد و [...] ببندد و اگر کسی را هضم نشود تا که مقدار فلفل [...] بخورد
انجام
چو جامی ز دار فنا پا نهاد دگر مادر دهر مثلش نزاد ربیعه بیگن چیستر پسا گهه خریف چشمه سار ساون صیف بهادرون لسون [...]
مؤلف
مجهول