اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
الرسالة الأسیوطیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
الرسالة الأسیوطیة
الرسالة الأسیوطیة : مؤلف مجهول
کاتب مرتضی بن عبدالکریم
عنوان روی نسخه
الرسالة الأسیوطیة
تعداد صفحات
6 کامل
مجلد
IRQ-001-0451
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
  • 5 شهریور 1133 هجری شمسی
  • 9 ذو القعدة 1167 الهجریة القمریة
  • August 27, 1754
کاتب
مرتضی بن عبدالکریم

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الرسالة الأسیوطیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • متون تفاسیر
مؤلف
مجهول