اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
الحمد لله علی ما مضی و الحمدلله علی ما بقی و الصلوة و السلام علی رسوله محمد خیر الوری مدحتک یا رسول الله صلی الله علی النبی الامی انت خیار الله المستغاث الی حضرة الله تعالی
انجام
رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و اسئلک ان تقضی لی حاجتی بحرمت سید المرسلین و اله اجمعین اللهم اغفرلی و لوالدی و
مؤلف
مجهول
رسالة
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رسالة
تعداد صفحات
20 کامل
مجلد
شماره ی 4 در PAK-001-1869
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول