اطلاعات کتاب

الندبة المهدیة و التعزیة الامامیة
الندبة المهدیة و التعزیة الامامیة : مؤلف رجب بن محمد بن رجب البرسي الحلي، رضی الدین الحافظ
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الندبة المهدیة و التعزیة الامامیة
تعداد صفحات
11 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-020-0619
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الندبة المهدیة و التعزیة الامامیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
رجب بن محمد بن رجب البرسي الحلي، رضی الدین الحافظ