اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
شامل چند دعا بروش اهل تصوف ، در آن توسل به محی الدین شده و ظاهرا منظور عبد القادر گیلانی باشد
آغاز
طریقه ختم حضرت غوث الثقلین میران محی الدین بخواند
انجام
خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین
مؤلف
مجهول
ختم کبیر حضرت پیر دستگیر
رساله : مؤلف مجهول
کاتب محمد خان
عنوان روی نسخه
ختم کبیر حضرت پیر دستگیر
تعداد صفحات
0 کامل
مجلد
شماره ی 3 در PAK-001-2016
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
تاریخ کتابت
  • 1187 هجری شمسی
  • 1224 الهجریة القمریة
  • 1809 A.D.
کاتب
محمد خان

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رساله
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
توضیحات کتاب
شامل چند دعا بروش اهل تصوف ، در آن توسل به محی الدین شده و ظاهرا منظور عبد القادر گیلانی باشد
مؤلف
مجهول