اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ترجمه عدة الداعی و نجاح الساعی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
عدة الداعي و نجاح الساعي ترجمه
عنوان اصلی
عدة الداعي و نجاح الساعي
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
 • 11 بهمن 777 هجری شمسی
 • 16 جمادى الاولى 801 الهجریة القمریة
 • January 31, 1399 A.D.

مؤلف
أحمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلي، أبوالعباس جمال الدین ابن فهد
تاریخ نگارش
 • مهر 1088 هجری شمسی
 • شعبان 1121 الهجریة القمریة
 • October, 1709 A.D.
مترجم
محمد تقی بن عبدالکریم انصاری، نصیرالدین
عدة الداعی و نجاح الساعی
ترجمه عدة الداعی و نجاح الساعی : مترجم محمد تقی بن عبدالکریم انصاری، نصیرالدین
کاتب پدید آورنده کتاب
عنوان روی نسخه
عدة الداعی و نجاح الساعی
تعداد صفحات
411 کامل
مجلد
PAK-001-2111
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • مهر 1088 هجری شمسی
 • شعبان 1121 الهجریة القمریة
 • October, 1709 A.D.
کاتب
پدید آورنده کتاب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه عدة الداعی و نجاح الساعی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
مهر 1088 هجری شمسی
مترجم
محمد تقی بن عبدالکریم انصاری، نصیرالدین